Arrangementer

Her kan du læse om arrangementer og kurser, som Angstforeningen afholder, deltager i og/eller anbefaler.

Januar

Social temadag: Vi bliver nødt til at tale om risikoen for forråelse, Aarhus
Pige med koldt udtryk foran grå mur
Raychan

Forråelse er et begreb for en udviklingsproces, hvor den fagprofessionelle gradvist bliver mere og mere rå. I de situationer, hvor fagligheden ikke slår til eller ikke får plads, er der risiko for forråelse.

I afmagtssituationer kan det blive logisk at skælde ud, hæve stemmen, afvise, latterliggøre, nedgøre, ignorere, manipulere og straffe. Dette sker også for professionelle, der ved bedre. I perioder kan forråelsen få fat i største dele af en personalegruppe, og så bliver det farligt for alle involverede. 

Det er barsk at skulle forholde sig til, at vi kan opleve forråelsen hos os selv. Trangen til at benægte, fortrænge, bagatellisere, legitimere og idyllisere kan være overvældende. Men vi bliver nødt til at tale om det svære. Fordi hvis vi ikke taler om risikoen for forråelse, kan vi ikke gøre noget ved problemet.

Temadagen henvender sig til professionelle, der er optaget af etik indenfor området for handicap, socialpsykiatri, erhvervede hjerneskader, autisme, ADHD, socialt udsatte mm.

Oplægsholder: Dorthe Birkmose. Selvstændig psykolog (cand.psych.), forfatter og foredragsholder. Læs mere på www.dorthebirkmose.dk.

Tid:  23.01.2019 kl. 09.00 - 15.30
Sted:  VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Tilmelding:  online
Yderligere info:  Tilmeldingsfrist 16.12.2018
Pris:  1300 kr. + moms

Februar

Sorg og krisereaktioner hos pårørende, Viborg
Trist og tænksom kvinde siddende på gulvet
Anthony Tran

- cafemøde med oplæg ved Kaj Schrøder Hansen

Kaj Schrøder Hansen er uddannet psykolog, har arbejdet i psykiatrien siden 1993, og gennem alle årene været tilknyttet regionens kriseterapeutiske beredskab. Kaj har sideløbende en privatpraksis og har herfra erfaringer med samtaler med pårørende og egentlig pårørendeterapi i komplicerede situationer. 

Kaj holder et oplæg om typiske sorg og krisereaktioner hos pårørende til mennesker med en psykisk sygdom og lægger op til dialog og eventuel erfaringsudveksling med henblik på en god og involverende diskussion.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør:  Viborg Kommune, Skive Kommune, Silkeborg Kommune og PsykInfo Midt
Tid:  Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00-21.30
Sted:  Multisalen, Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, 8800 Viborg
Entre:  Gratis
Tilmelding:  online
Angst og depression, Herfølge

Angst og depression er de mest udbredte psykiske sygdomme i Danmark. Omkring hver femte dansker oplever i større eller mindre grad symptomer på angst eller depression i løbet af livet. Angst og depression kan behandles og oftest med et godt resultat. Psykoterapi og medicin er velkendte behandlingsformer, men også viden om sygdommen til den angst- eller depressionsramte og inddragelse af pårørende er vigtig for behandlingen og for at komme sig.

Arrangementet giver inspiration til, hvordan man kan komme sig fra eller leve med angst og depression. Du får indblik i nogle af de personlige udfordringer, der kan være forbundet med at lide af henholdsvis angst og depression, og hvordan man kan arbejde med dem. Du kan også høre et fagligt oplæg om emnet og blive klogere på, hvordan man i psykiatrien samarbejder med patienten om at finde veje til et meningsfuldt liv trods sygdommen.       

Program

 • ”Et levet liv med op- og nedture – om at være ramt af depression og dets følger"
  v. Mary-Ann Gytte Hansen, ambassadør i EN AF OS
 • ”Depression og angst fra et behandlerperspektiv” 
  v. Jacob Lawaetz, læge på sengeafsnit i Psykiatrien i Region Sjælland
 • ” Den Sorte Kat” 
  v. Erland Møller, ambassadør i EN AF OS
Arrangør:  Køge Biblioteker og PsykInfo
Tid:  Mandag d. 18. februar 2019 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Herfølge Bibliotek, Billesborgvej 1B, 4681 Herfølge
Entre:  Gratis
Tilmelding:  online
OCD-drengens tabu, Herning

Med udgangspunkt i sin selvbiografi "OCD-drengens tabu" fortæller Carsten Stoemann Rasmussen om de mørke og alvorlige tvangstanker, der førte til en dyb, livstruende depression. 

Ved hjælp af viljestyrke, professionel hjælp og støtte fra sine nærmeste lever Carsten i dag et godt liv. Hør hans beretning og hør om, hvad OCD er, og hvordan den behandles.

Oplæg af: 
- Carsten Stoemann Rasmussen, lever med OCD
- Guro Strypet, Psykolog, Regionspsykiatrien Vest 

Arrangør:  Herning Kommune, OCD-foreningen og PsykInfo Midt
Tid:  Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00-21.30
Sted:  Minihøjskolen, Siøvej 3, 7400 Herning
Entre:  50 kr.
Tilmelding:  online eller telefon: 7847 0450
Ikke så tosset, Asnæs

Det er vigtigt at huske, at selv om man har en psykisk sygdom, er man langt mere end det. Ofte er der stadig mange ting man holder af og som man kan have overskud, evner og styrke til at gøre, når man har det svært psykisk.

Til arrangementet ”Ikke så tosset” kan du høre tre forskellige personlige beretninger om hvordan det kan lykkes at holde fast i noget af det der virker – og det er jo ikke så tosset.

Program

Tre ambassadører fra EN AF OS fortæller deres personlige historie

Arrangør:  Odsherred Bibliotek og PsykInfo
Tid:  Mandag d. 25. februar 2019 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Aksen Kulturhus, Centervejen 91, 4550 Asnæs
Entre:  Gratis
Tilmelding:  online
Personlighedsforstyrrelser, Skanderborg

Når man har en personlighedsforstyrrelse kan man mangle tillid, have svært ved at skabe gode relationer og nemt se verden meget sort-hvidt. Det kan føre til depressioner, angst, misbrug eller social isolation.

Psykoterapi kan udvikle og styrke evnen til at kunne udholde og rumme svære følelser, hjælpe til at opnå en større indre sikkerhed og tryghed - og øge ens evne til at kunne forstå egne og andres udtalelser og adfærd som meningsfulde.

Hør om årsager, symptomer og behandling og få en personlig beretning om at leve med en personlighedsforstyrrelse.

Oplægsholdere:

 • Nanna Petersen Duus, psykolog, Regionspsykiatrien Horsens
 • Sara Agerbo, ambassadør fra EN AF OS
Arrangør:  Skanderborg Kommune og PsykInfo Midt, Region Midtjyllands psykiatriske informationscenter
Tid:  Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00-21.30
Sted:  Skanderborg Sundhedshus, 2..sal, Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg
Entre:  50 kr
Tilmelding:  Online via www.psykinfomidt.dk eller 7847 0450

Marts

Søvnproblemer og depression, Risskov

Aftenens fokus er søvnproblemer, især i forbindelse med depression – men alle er velkomne til at komme og få gode og hjælpsomme søvntips!

150.000 danskere har symptomer på depression. Vinterens mørke er én af de faktorer, der påvirker rigtig mange danskere. Men hvilken rolle spiller lys, søvn og døgnrytme for udviklingen og behandlingen af depression?

Hvad kan man gøre for at afhjælpe de søvn -og døgnrytmeforstyrrelser, der ofte ses i forbindelse med depression? Og hør især om kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed.

Oplægsholdere:

 • Mette Kragh, Forskningssygeplejerske, ph.d, afdeling for Depression og Angst, Aarhus
 • Henny Dyrberg, Specialpsykolog i Psykiatri, afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital
Arrangør:  Aarhus Kommune og PsykInfo Midt
Tid:  Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 -21.30
Sted:  Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov
Entre:  50 kr
Tilmelding:  online
Syg uden diagnose, Vordingborg

Det anslås, at cirka 300.000 danskere har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det har konsekvenser for deres livskvalitet. Funktionelle lidelser dækker over en række lidt mere alment kendte lidelser som for eksempel kronisk træthedssymptom, irritabel tyktarm og kronisk piskesmæld. Når man har en funktionel lidelse, er der ingen oplagte kliniske fund, som kan forklare de symptomer, man oplever, og mange med en funktionel lidelse føler sig misforstået og mistænkeliggjort. Da diagnosen hverken kan tilskrives noget fysisk eller psykisk, udfordrer den vores forestillinger om, at sygdomme enten er rent fysiske eller udelukkende psykiske.

På denne aften kan du både høre om den nyeste viden om udredning, behandling og indsatsen mod funktionelle lidelser, og du kan få indblik i, hvilke udfordringer man typisk oplever, når man har en funktionel lidelse, og hvordan man kan forsøge at tackle dem i almen praksis. 

Program

 • "Udredning, behandling og fremtidig organisering af arbejdet med funktionelle lidelser"
  v. Inger Merete Terp, overlæge og enhedsleder, Liaisonklinikken
 • "Funktionel sygdom i praksis"
  v. Morten Jakobsen, praktiserende læge
Arrangør:  Vordingborg Bibliotekerne og PsykInfo
Tid:  Onsdag d. 20. marts 2019 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Vordingborg Bibliotekerne, Kulturarkaden Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg
Entre:  Gratis
Tilmelding:  online
Unge med borderline, Holbæk

Borderline (eller emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type) er en af de mest udbredte personlighedsforstyrrelser og viser sig typisk i de unge år.

Unge med borderline kæmper ofte med en ustabil selvopfattelse og har svært ved at forholde sig til både egne og andres følelser. Det kan virke umuligt at give slip på impulsive og voldsomme, ukontrollerede følelser, og de kan fylde så meget, at alt andet bliver farvet af det. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at unge med borderline lettere havner i konflikter med omgivelserne, som kan have svært ved at forstå den unges voldsomme reaktioner.

Det kan gøre en positiv forskel, at den unges følelser bliver rummet, og at den unge bliver støttet i at få bedre indsigt i og styring af egne reaktionsmønstre for derved at styrke sin egen recovery-proces. 

Til arrangementet kan du få et indblik i, hvad borderline er, og hvilke behandlingsmuligheder der er i Psykiatrien. Du får også gode råd til, hvad man selv kan gøre, og hvordan man som pårørende bedst kan være en støtte. Du kan også høre en personlig beretning om det at være ung med borderline og høre et eksempel på recovery efter en svær sygdomsperiode.

Arrangør:  Holbæk Bibliotek og PsykInfo
Tid:  Tirsdag d. 26. marts 2019 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk
Entre:  Gratis
Tilmelding:  online
Borderline, Viborg

To procent af danskerne har en borderline-personlighedsforstyrrelse, hvor man grundlæggende har meget svært ved at håndtere følelser. Hør om sygdommen, som kan betyde, at man tænker ”enten-eller” om mange ting, er angst for at blive forladt, er usikker på sin identitet og har vanskeligheder i sociale relationer.

Du kan i løbet af aftenen også høre om DAT-behandling, dialektisk adfærdsterapi samt en personlig beretning om at leve med borderline.

Oplægsholdere:

 • Louise Kristine Hjorth Bavngaard , psykolog, Team for Personlighedsforstyrrelser, Regionspsykiatrien Midt
 • Sanne Bay Mikkelsen, terapeut, Team for Personlighedsforstyrrelser, Regionspsykiatrien Midt
Arrangør:  PsykInfo Viborg, Viborg Kommune og PsykInfo Midt
Tid:  Onsdag den 27. marts kl. 19.00 -21.30
Sted:  Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, 8800 Viborg
Entre:  50 kr
Tilmelding:  online

April

OCD - tvangstanker og tvangshandlinger, Nykøbing F.

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en angstlidelse, hvor man lider af tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger.

Tvangstanker kan for eksempel handle om frygt for sygdomssmitte eller kemikalier, fælles er, at tankerne er uønskede. Tvangshandlinger kan være rengøringsritualer eller handle om orden og symmetri. Tvangshandlingerne er ofte afledt af tvangstanker. 

Til arrangementet ”OCD – tvangstanker og tvangshandlinger” kan du høre en personlig beretning fra Carsten Rasmussen, der har udgivet bogen ”OCD-drengen”. Han fortæller om nogle af de mest tabu-belagte typer af OCD og om hvordan han på trods af sværhedsgraden af sygdommen med den rette behandling har et godt liv i dag.

Du kan også høre et fagligt oplæg af overlæge Radoslav Borisov om symptomer, behandling og muligheder for at komme sig.

Program

 • ”OCD-drengen: Når tvangstanker, tvivl og tabu gør dig til slave og overtager sind og krop” 
  v. Carsten Stoemann Rasmussen, EN AF OS ambassadør.
 • ”OCD paradigmet”
  v. Radoslav Aleksandrov Borisov, overlæge, Ph.d., Psykiatrisk Klinik Maribo, Region Sjælland
Arrangør:  Guldborgsundbibliotekerne og PsykInfo
Tid:  Tirsdag d. 30. april 2019 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Guldborgsundbibliotekerne, Salen, Rosenvænget 17, 1, 4800 Nykøbing F.
Entre:  Gratis
Tilmelding:  Region Sjælland tlf. 7025 0260

Maj

Social temadag: Vi vil gerne motivere - men hvor meget må vi bestemme? Aarhus

Det er politisk besluttet, at alle mennesker med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, sindslidelse, misbrug og demens skal rehabiliteres. Kernen i rehabiliteringsarbejdet er at arbejde med motivation. Det klassiske spørgsmål er, hvor meget vi som professionelle må styre og bestemme, når det handler om andres liv. Især når vi synes, at vi ved bedst.

​Kunsten er at arbejde med et andet menneskes motivation uden at overskride vedkommendes grænser. Ellers risikerer vi at skabe modstand og indlært hjælpeløshed.

Alternativet til at være styrende og bestemmende er ikke at give op og lade stå til. Alternativet er derimod en ikke-dirigerende tilgang, hvor man tager udgangspunkt i den motivation, som mennesket allerede har.

Temadagen henvender sig til professionelle, der er optaget af etik inden for området for handicap, socialpsykiatri, erhvervede hjerneskader, autisme, ADHD, socialt udsatte mm.

Oplægsholder: Dorthe Birkmose. Selvstændig psykolog (cand.psych.), forfatter og foredragsholder. Læs mere på www.dorthebirkmose.dk.

Tid:  02.05.2019 kl. 09.00 - 15.30
Sted:  VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Tilmelding:  online
Yderligere info:  Tilmeldingsfrist 31.03.2019
Pris:  1200 kr. + moms
Gal og normal, Høng

Psykisk sygdom er mere udbredt, end vi tror. En halv million danskere er lige nu ramt af en psykisk sygdom. De fleste holder deres vanskeligheder for sig selv af frygt for at blive stemplet som kronisk syge eller ’gale’ og derfor ikke ’normale’. Men de fleste mennesker, der får en psykisk sygdom, bliver også raske igen – eller såkaldt ’normale’. For andre er der tale om lange forløb med gentagne problemer.

Tre ambassadører fra EN AF OS, som alle har haft forskellige psykiske sygdomme inde på livet, forholder sig til begreberne gal og normal, ud fra hvordan de er blevet mødt af omgivelserne.

De fortæller om myter og om betydningen af åbenhed. De fortæller om familiens, venners og kollegaers reaktion på sygdommen – og ikke mindst hvad der var vigtigt for dem hver især for at komme godt tilbage til hverdagen.

Program

Omgivelsernes reaktion på psykisk sygdom
Tre ambassadører fra EN AF OS fortæller deres personlige historie

Arrangør:  Kalundborg Biblioteker og PsykInfo
Tid:  Onsdag d. 08. maj 2019 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Høng Bibliotek, Odinsvej 27, 4270 Høng
Entre:  Gratis
Tilmelding:  online
En hverdag med PTSD, Greve

Post traumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk sygdom, der kan ramme mennesker, som har været udsat for voldsomme belastninger.

Hverdagen med PTSD kan være udfordrende, fordi man ufrivilligt genoplever de traumatiserende hændelser og de voldsomme tanker og følelser, der følger med. Man kan få en tendens til at undgå situationer, der vækker minder om traumerne, ligesom angst og vrede kan fylde mere en før sygdommen.
 
Til arrangementet kan du høre en personlig beretning om at tackle en hverdag med PTSD, og om hvordan man som pårørende kan være en støtte. Der vil også være et fagligt oplæg om PTSD, symptomer og behandling.

Program

 • ”Hvad er PTSD, hvorfor opstår det, og kan det behandles?”
  v. Henriette Renneberg, Specialpsykolog, Psykiatrisk Klinik Roskilde
 • ”Det du ikke ser” 
  v. Kenn Larsen, ambassadør i EN AF OS.
Arrangør:  Greve Bibliotek og PsykInfo
Tid:  Onsdag d. 22. maj 2019 Kl. 19:00 - 21:30
Sted:  Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 Greve
Entre:  Gratis
Tilmelding:  Online

Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i Google Play og iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739